ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต

โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ที่ 6 บ้านตลาดใหญ่ ตำบลบางไทร

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7642-5512 หมายเลขโทรสาร 0-7642-5512

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14